sink or swimيعني عدم تقديم أي مساعدة لك وتركك لمصيرك حتى تنجح أو تخفق تمامًا في جهودك.

مثال:

My employer gives me no help when I started my new job - I was just left to sink or swim.


المزيد من المصطلحات