like water off a duck backيستخدم للتعبير عن انتقادات أو ملاحظات توجه لشخص دون أن يكون لها تأثير حقيقي أو ملموس على عليه.

مثال:

I envy my sister because any criticism or judgment is like water off a duck's back to her.


المزيد من المصطلحات